Σκάφος πίεσης

  • Pressure Vessel

    Σκάφος πίεσης

    Ο εξοπλισμός των δοχείων υπό πίεση παίζει σημαντικό ρόλο στη βιομηχανία πετροχημικών, στη βιομηχανία ενέργειας, στην επιστημονική έρευνα και στους στρατιωτικούς τομείς κ.λπ.
  • LPG Pressure Tank

    Δεξαμενή πίεσης LPG

    Δεξαμενή πίεσης LPG που χρησιμοποιείται για αποθήκευση υγραερίου για μεταφορά μεγάλων αποστάσεων